a pwopo de mwen

Profesyonalis ak Eksperyans

Mwen rele Jocelyne Firmin. Mwen se yon Motivational Speaker ak Business Coach. Mwen etidye Business Adminstration ak Marketing. Kòm yon pwofesyonèl ki gen fòmasyon ak anpil eksperyans, mwen gen zouti pou edew’ kreye vi ou imajine a, epi pouw’ jwenn yon sans renouvle nan pwòp tèt ou. Travay mwen se edew chanje pèsepsyon ou nan lavi a pou l’ ka plen ak vitalite e antouzyasm. Mwen p’ap ka fè sa siw pa patisipe a fon nan pwosesis la.

Asire Reyisit OU

Fikse priorite w

Kenbe men’m m’ap kenbe menw’. Sèl jan mwen ka garanti siksè ou si se siw patisipe a fon nan pwogram lan. Swiv rekomandasyon mwen yo a la lèt epi montrew serye nan aksyon ou yo. Chanjman pran tan donk ak pasyans w’ap rive kan mem nan viw’ ak nan biznis ou.

Konpetans mwen

Ansanm n’ap chita poun travay sou yon feuille de route ki pou baw oryantasyon pouw akonpli e menm depase objektif ou yo.

  • Marketing
  • Business Administration
  • Motivational Speaker
  • Business Coach