Poukisa ou Bezwen yon Coach

Nan listwa tout gwo chanpyona, poko janm gen yon jwè ki ranpote viktwa san èd yon COACH. Se menm bagay la pou ou. Kit se nan vi pèsonèl ak pwofesyonèl ou, ou bezwen yon bon COACH pou akonpaye w’ e ki ka garanti w’ siksè.

Non pa m’ se Jocelyne Firmin, mwen gen plis
pase 10 lane ap Coach moun nan kategori sa yo:

 • Devlope mantalite yon chanpyon
 • Lidéchip
 • Konfyans lakay ou
 • Prensip fondamantal yon biznis
 • Prensip fondamantal pou vann
 • Prensip fondamantal Maketin

Biznis ou grandi nan nivo ke w’ grandi. Kantite lajan ke w’ap fè ak kalite vi w’ap mennen an, an direk relasyon ak mindset ou donk pou w’ gen yon bagay ke w’ poko jan m’ genyen fok ou fè yon bagay ke w’ poko janm fè. Pi gwo erè mwen te fè nan vi m’ se ke m’ pa t’ angaje yon Coach pi bonè. Moman pa w’la rive. Chwazi “package” ou kounya. “

Bronze Member

$ 250 12 mwa
 • 15% off sou tout kou an liy yo
 • Aksè 24/7 a kou yo pandan dire “membership” wa
 • Sipò tout yon kominote pozitif
 • Gen aksè a resous ak dokiman pou travay sou tèt ou ak lanse biznis ou
 • Gen aksè a plizyè videwo ak odyo ki kreye eksklizivman pou gwoup la

Silver Member

$ 500 12 mwa
 • 25% off sou tout kou an liy yo
 • 30 minit “Coaching” tèt a tèt avem chak mwa pou pozem kesyonw vle
 • Aksè 24/7 a kou yo pandan dire “membership” wa
 • Sipò tout yon kominote pozitif
 • Gen aksè a resous ak dokiman pou travay sou tèt ou ak lanse biznis ou
 • Gen aksè a plizyè videwo ak odyo ki kreye eksklizivman pou gwoup la
 • Posibilite pou w' peye pa 2 vèsman sou yon peryod de 3 mwa

Gold Member

$ 1000 12 mwa
 • 50% off sou tout kou an liy yo
 • 60 minit “Coaching” tèt a tèt avem chak mwa pou pozem kesyonw vle
 • Aksè 24/7 a kou yo pandan dire “membership” wa
 • Sipò tout yon kominote pozitif
 • Gen aksè a resous ak dokiman pou travay sou tèt ou ak lanse biznis ou
 • Gen aksè a plizyè videwo ak odyo ki kreye eksklizivman pou gwoup la
 • Posibilite pou w' peye pa 2 vèsman sou yon peryod de 3 mwa

Diamond Member

Plan ideyal pou moun ki fék ap komanse nan biznis
$ 2,500 12 mwa
 • 75% off sou tout kou an liy yo
 • 2h “Coaching” tèt a tèt avem chak mwa pou pozem kesyonw vle
 • Marketing, branding
 • Aksè 24/7 a kou yo pandan dire “membership” wa
 • Sipò tout yon kominote pozitifGen aksè a resous ak dokiman pou travay sou tèt ou ak lanse biznis ou
 • Gen aksè a plizyè videwo ak odyo ki kreye eksklizivman pou gwoup la
 • Posibilite pouw peye pa 3 vèsman sou yon peryod de 3 mwa

Platinum Member

Plan ideyal pou moun ki gen biznis
$ 5,000 12 mwa
 • 100% off sou tout kou an liy yo
 • 4h “Coaching” tèt a tèt avem chak mwa pou pozem kesyonw vle
 • Ede a devlope Biznis la ( Business & Marketing Plan, Branding)
 • Travay sou yon plan efikas de marketing
 • Piblisite sou paj fesbook ak aplikasyon BIZNIS 101 la
 • Aksè 24/7 a kou yo pandan dire “membership” wa
 • Sipò tout yon kominote pozitifGen aksè a resous ak dokiman pou travay sou tèt ou ak lanse biznis ou
 • Gen aksè a plizyè videwo ak odyo ki kreye eksklizivman pou gwoup la
 • Posibilite pouw peye pa 3 vèsman sou yon peryod de 3 mwa

© biznis 101. All rights reserved