Poukisa ou Bezwen yon Coach

Nan listwa tout gwo chanpyona, poko janm gen yon jwè ki ranpote viktwa san èd yon COACH. Se menm bagay la pou ou. Kit se nan vi pèsonèl ak pwofesyonèl ou, ou bezwen yon bon COACH pou akonpaye w’ e ki ka garanti w’ siksè.

Non pa m’ se Jocelyne Firmin, mwen gen plis
pase 10 lane ap Coach moun nan kategori sa yo:

  • Devlope mantalite yon chanpyon
  • Lidéchip
  • Konfyans lakay ou
  • Prensip fondamantal yon biznis
  • Prensip fondamantal pou vann
  • Prensip fondamantal Maketin

Biznis ou grandi nan nivo ke w’ grandi. Kantite lajan ke w’ap fè ak kalite vi w’ap mennen an, an direk relasyon ak mindset ou donk pou w’ gen yon bagay ke w’ poko jan m’ genyen fok ou fè yon bagay ke w’ poko janm fè. Pi gwo erè mwen te fè nan vi m’ se ke m’ pa t’ angaje yon Coach pi bonè. Moman pa w’la rive. Chwazi “package” ou kounya. “

© biznis 101. All rights reserved