PLATINUM MEMBERSHIP

 • 1. 100% off sou tout kou an liy yo
  2. 4h “Coaching” tèt a tèt avem chak mwa pou pozem kesyonw vle
  3. Ede a devlope Biznis la ( Business & Marketing Plan, Branding)
  4. Travay sou yon plan efikas de marketing
  5. Piblisite sou paj fesbook ak aplikasyon BIZNIS 101 la
  6. Aksè 24/7 a kou yo pandan dire “membership” wa
  7. Sipò tout yon kominote pozitifGen aksè a resous ak dokiman pou travay sou tèt ou ak lanse biznis ou
  8. Gen aksè a plizyè videwo ak odyo ki kreye eksklizivman pou gwoup la
  9. Posibilite pouw peye pa 3 vèsman sou yon peryod de 3 mwa

  Plan ideyal pou moun ki gen biznis

  Select a Payment Method

  No payment methods are available for the selected subscription plan.

© biznis 101. All rights reserved

Website designed with by Rosie O