Kesyon yo poze pi souvan

Kijanw ka edem?

Mwen kapab gide w nan demach pou redekouvri kiyès ou ye, ki talan ou genyen ki kache, ki pasyon w e kòman w ka fè kòb avèk li. Si w gen yon biznis ki deja etabli, mwen ka ede ou fè biznis la vini pi gran e ranfòse li nan nouvo demach nou ka aprann.

N.B evite mande mwen envesti ave w oubyen prete kòb.

Eske sèvis ou yo gratis?

Byenke ou ka jwenn anpil video sou youtube ki gratis men siw bezwen jwenn bon jan coaching pou biznis ou, gen yon pri pou sa. Ou ka download app Jocelyne Firmin an pouw komanse epi apre wa chwazi package k'ap bon pou ou a.

Koman m ka komanse pwogram la?

Premye pa a se konekte ansan m avèk mwen sou Facebook. Telechaje app Jocelyne Firmin an, answit si w twouve ke li nesesè plase yon randevou avèk mwen pou yon sesyon 101.

Nou gen yon fòmasyon ki ap kòmanse

8-12 Jiyè 2019