Kòman pou devlope yon mantalite de chanpyon

$100.00

Kou sa gen 3 leson:

1) Kòman Pou’w Devlope yon Mantalite Chanpyon
2) Kòman Pou w’ Dekouvri Talan ou ak Misyon ou
3) Kòman Pou w’ Ranfose Konfyans Lakay ou

Want a discount? Become a member, sign up for a subscription plan.
Categories: ,

Description

Kou sa ba w’ :
Opòtinite idantifye e analize panse ou yo.
Kòman w’ se rezilta panse ou
Teknik pou w’ chwazi panse dominant ou yo
Teknik pou w’ dekouvri kiyes ou ye
Teknik pou dekouvri pasyon w’ ak misyon w’ sou tè a
Teknik pou ogmante konfyans lakay ou.

Avatanj kou sa ofri

Elév ki pran kou sa temwaye ke:

Yo vin gen yon ide klè de misyon yo nan vi a
Konfyans lakay yo ogmante
Yo vin renmen tèt yo plis
Yo soti nan depresyon
Yo vin optimis e plis kwé nan tèt yo
Yo pa viv pou moun anko
Yo vin gen kouraj pou pouswiv rév yo
Yo vin gen pi bon rapò ak pwoch yo, kolég yo e zanmi yo

Kou sa gen 3 leson:

1) Kòman Pou’w Devlope yon Mantalite Chanpyon
2) Kòman Pou w’ Dekouvri Talan ou ak Misyon ou
3) Kòman Pou w’ Ranfose Konfyans Lakay ou

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.