Prensip Fondamantal Pou w’ Lanse Biznis ou ak Fè Maketin pou li.

$100.00

Kou sa gen 3 leson

1) Prensip Fondamantal Pou Lanse Biznis ou
2) Prensip Fondamantal Maketin
3) Kisa Ki Yon Mak e Kòman Pou Bati Yon Mak Solid.

Want a discount? Become a member, sign up for a subscription plan.
Categories: ,

Description

Kou sa ba w’ :
Opòtinite pou idantifye kijan yon antreprené panse
Kijan pou w’ idantifye yon opòtinite biznis
Kòman pou w’ pase de yon ide a yon model biznis
Kòman pou w’ reyalize yon analiz SWOT
Kisa ki yon “Etude de Marché e kòman pou w’ fé youn
Kisa ki segmantasyon mache a
Kisa ki Marketing Mix
Kisa ki yon mak e kòman pou w’ kreye yon mak djanm

Avantaj kou sa ofri:
Elév ki pran kou sa temwaye ke

Yo vin gen yon ide klè sou kòman biznis fét
Biznis yo fleri plis
Biznis yo vin pi rantab
Yo vin dekouvri kisa ki mache nan biznis yo e yo envesti plis ladan l’
Yo dekouvri feblés biznis yo e yo fikse l’
Yo vin pi maton nan maketin
Yo vin pi avize kòm antreprené

Kou sa gen 3 leson

1) Prensip Fondamantal Pou Lanse Biznis ou
2) Prensip Fondamantal Maketin
3) Kisa Ki Yon Mak e Kòman Pou Bati Yon Mak Solid.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.